اوقات شرعی
 
     
   • طبقه بندی پیامها و اطلاعیه ها
   • مهمترین پیامها و اطلاعیه ها
    راهنمای گردش الکترونیکی تمدید
    کلاس اصول مرمت حفاری
    نحوه ورود به سامانه برای کاربران شهرداری
    حفاری اتفاقات
    خطای ورود به سامانه حفاری
   • پربیننده ترین پیامها ی بخش اطلاعیه های سازمانی
    حفاری اتفاقات
    خطای ورود به سامانه حفاری
    قطعی موقت پرتال مدیریت و برنامه ریزی حفاری شهر مشهد
    قطعی موقت سامانه حفاری
    تکمیل اطلاعات و مدارک کاربران سامانه حفاری
   • حفاری اتفاقات (فوری)
    ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
    در اجرای تبصره 2 ذیل ماده 5 دستورالمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری مصوب سال 1367، دستگاههای حفار الزاما می بایستی وقوع حادثه را بمنظور هماهنگی سایر موسسات خدماتی، راهنمایی و ...
    خطای ورود به سامانه حفاری (فوری)
    ۱۳۹۲/۰۴/۲۰
    با توجه به انجام بروز رسانی سایتهای مرتبط با شهرسازی و حفاری، کاربران محترم در صورت مشاهده خطای ورود به سامانه، عملیات زیر را انجام دهند. 1. Ctrl+shift+delete 2. ...
    تکمیل اطلاعات و مدارک کاربران سامانه حفاری
    ۱۳۹۲/۰۳/۲۳
    با توجه به تنظیم گردش کار سامانه حفاری و سهولت دسترسی کاربران محترم با هدف پاسخگویی سریع به متقاضیان، از کاربران محترم شهرداری های مناطق و شرکت های خدماتی که تا کنون نسبت به تنظیم ...