اوقات شرعی
 • پنج شنبه،07 بهمن 1400
 • ورود
 
     
   • منوی اصلی

   • طبقه بندی قوانین و مقررات

   •    
    نشریه 267-7 ایمنی راه، ضوابط حصارکشی و نصب تابلوی مشخصات پروژه های حفاری و همچنین دستورالعمل رعایت اصول ایمنی در حفاریهای شهری تهیه شده در گروه حفاری های معاونت فنی و عمران قابل دریافت است.