اوقات شرعی
 • پنج شنبه،30 آبان 1398
 • ورود
 
     
   • منوی اصلی

   • طبقه بندی قوانین و مقررات

   •    
    قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و آئین نامه اجرایی آن در زیر قابل دریافت میباشد.
    نشریه 267-7 ایمنی راه وهمچنین دستورالعمل رعایت اصول ایمنی در حفاریهای شهری تهیه شده در گروه حفاری های معاونت فنی و عمران قابل دریافت است.
    مجموعه قوانین مربوط حفاری در زیر قابل دریافت میباشد.