اوقات شرعی
 • پنج شنبه،07 بهمن 1400
 • ورود
 
     
   • منوی اصلی

   • طبقه بندی قوانین و مقررات

   • قوانین شهری

    قوانین شهری

    تاریخ سند : -
    شماره نامه : -
    قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و آئین نامه اجرایی آن در زیر قابل دریافت میباشد.

    قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و آئین نامه اجرایی آن در زیر قابل دریافت میباشد.

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: