اوقات شرعی
 
     
   • منوی اصلی

   • پروژه‌ها: طبقه‌بندی‌ها


   • لیست پروژه های حفاری سال 1397

    لیست پروژه های حفاری سال 1397

    به استناد مواد 3 و 4 دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری مصوب سال1367، به پیوست لیست تکمیلی پروژه های سال 1397 شامل برنامه روکش، بهسازی پیاده رو ها ، سازمان پارک ها، پروژه میدان شهدا، قطار شهری، سازمان پارک ها ، سازمان ترافیک، آتش نشانی، شرکت آب و فاضلاب و شرکت گاز  به تفکیک مناطق شهرداری قابل دریافت است.

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۷/۰۲/۰۱مبلغ اعتبار :
    پیوست