اوقات شرعی
 
     
   • منوی اصلی

   • پروژه‌ها: طبقه‌بندی‌ها


   • لیست پروژه های سال 1394

    لیست پروژه های سال 1394

     به استناد مواد 3 و 4 دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری مصوب سال1367، به پیوست لیست تکمیلی پروژه های سال 1394 شامل برنامه روکش، بهسازی پیاده رو ها و کانال آبهای سطحی مناطق، سازمان پارک ها، پروژه میدان شهدا، قطار شهری شرکت آب و فاضلاب، شرکت برق منطقه ای ، شرکت گاز و شرکت آب منطقه ای به تفکیک مناطق شهرداری قابل دریافت است.

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۴/۰۱/۰۱مبلغ اعتبار :
    پیوست